CÁCH LÀM HÀM IF TRONG EXCEL

Hàm IF trong Excel là hàm Excel cơ phiên bản và được thực hiện nhiều trong bảng tài liệu Excel để thống kê số liệu. Hàm IF vào Excel có đặc điểm kiểm tra một đk và trả về một cực hiếm nếu điều kiện được đáp ứng, hoặc trả về một quý giá khác nếu đk đó không được đáp ứng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách dùng hàm IF trong Excel.

Bạn đang xem: Cách làm hàm if trong excel


1. Cách làm hàm IF trong Excel

Hàm IF vào Excel có cú pháp thực hiện:

IF (logical_test, , ).

Trong đó:

Logical_test: Biểu thức điều kiện.Value if true: quý hiếm trả về nếu đk đúng.Value if false: quý hiếm trả về nếu đk sai.

Lưu ý về hàm IF vào Excel:

Nếu value_if_true bị bỏ qua trong công thức IF thì hàm IF đang trả về công dụng là 0 nếu đk chính được đáp ứng.Nếu như value_if_false bị làm lơ thì hàm IF vẫn trả về quý hiếm FALSE.Nếu muốn các công thức Excel hiện nay lên các giá trị lô ghích như TRUE hoặc FALSE khi một đk nhất định được thỏa mãn thì chúng ta phải gõ TRUE vào ô thông số value_if_true. Ô value_if_false rất có thể điền vào là FALSE hoặc để trống.

2. Ví dụ sử dụng hàm IF trong Excel

Chúng ta sẽ triển khai với bảng điểm dưới đây của học viên với tổng điểm 3 môn với yêu cầu nhập hiệu quả đỗ hoặc trượt theo từng điều kiện.


2.1. Hàm IF cơ bản

Ví dụ 1:

Theo bảng này nếu học sinh có tổng điểm 3 môn lớn 20 điểm trở lên đã có hiệu quả đỗ, nếu học viên nào dưới 20 điểm thì trượt.

Chúng ta sẽ có được công thức tính là = If(F2>20,”Đỗ”,”Trượt”) rồi thừa nhận Enter để hiển thị kết quả.

Lúc này bạn sẽ nhìn thấy ô hiệu quả hiển thị Đỗ. Chúng ta chỉ đề nghị fill tác dụng ô thứ nhất xuống phần nhiều ô còn sót lại là được.


Ví dụ 2:

Cũng vào bảng thống kê, điền công dụng nếu tổng điểm học viên lớn hơn 15 điểm và không có điểm nào dưới 0 điểm thì xếp hiệu quả đỗ.

Chúng ta nhập công thức sau đây rồi dìm nút Enter nhằm thực hiện.

= If(And(F2>15,C20,D20,E20),”Đỗ”,”Trượt”)

Ngay sau đó bạn cũng sẽ thấy hiển thị công dụng ở ô sẽ nhập công thức. Chúng ta chỉ đề xuất kéo ô kết quả đầu tiên xuống phần đa ô sót lại để điền đỗ hoặc trượt là được.

Xem thêm: Những Bài Hát Do Ca Sĩ Lâm Minh Trình Bày, Dã²Ng NhạC Bolã©Ro Sẽ Mã£I Træ°Á»Ng TồN


2.2 Hàm IF lồng nhau

Ví dụ 1: Hàm IF & AND trong Excel

Hàm IF lồng nhau đó là phối kết hợp AND là khi bạn sẽ phải xét phối kết hợp thêm nhiều đk đưa ra đồng thời thì mới dành được kết quả. Lúc đó chúng ta cần ghép nhiều hàm IF trong cùng một công thức.

Trong bảng tài liệu dưới đây, chúng ta sẽ xếp nhiều loại học sinh dựa vào điểm mức độ vừa phải 3 môn mà học viên đạt được với những điều khiếu nại gồm:

Nếu điểm trung bình to hơn hoặc bằng 8.5 vẫn xếp loại học lực giỏi.Nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bởi 6.5 và bé dại hơn 8.5 xếp học tập lực khá.Nếu điểm trung bình to hơn hoặc bởi 5 và bé dại hơn 6.5 xếp học lực trung bình.Còn lại nếu như điểm trung bình nhỏ dại hơn 5 xếp học lực yếu.

Chúng ta sẽ có công thức như sau đây rồi nhấn Enter.

=IF(E2>=8.5,"Giỏi",IF(AND(E2>=6.5,E2=5,E2


Ngay lập tức bạn sẽ nhận được tác dụng xếp loại. Chúng ta chỉ đề nghị kéo ô công dụng đầu tiên xuống rất nhiều ô còn lại.

Ví dụ 2: Hàm IF và OR trong Excel

Chúng ta có bảng ví dụ sau đây với 2 cột điểm của học sinh và công dụng xếp nhiều loại đạt hoặc trượt ví như điểm 1 của học viên lớn hơn hoặc bằng trăng tròn hoặc điểm 2 bởi hoặc to hơn 25.

Chúng ta tất cả công thức tiếp sau đây rồi dìm Enter.

=IF((OR(B2>=20, C2>=25)), “Đỗ”,“Trượt”)

Kết quả các bạn sẽ nhận được xếp các loại của học sinh đầu tiên và chỉ việc kéo xuống ô dưới là được.


Ví dụ 3: Hàm IF kết hợp AND với OR trong Excel

Chúng ta bao gồm bảng nhân viên dưới đây với yêu mong điền những mức thưởng không giống nhau. Ví như nhân viên thiếu nữ thuộc phòng Hành thiết yếu hoặc Kế toán sẽ tiến hành thưởng 700.000đ, các trường hòa hợp khác thưởng 500.000đ.

Chúng ta sẽ có được công thức như dưới đây rồi dấn Enter.

=If(and(or(B2= “Hành chính”,B2= “Kế toán”), C2= “Nữ”), 700,500)

Kết quả bạn sẽ có thông qua số tiền thưởng cho các nhân viên theo từng yêu cầu mà họ đã nêu ra.


3,5 ★ 14