CÁCH TẠO TÀI KHOẢN OUTLOOK 2010

tin tức support trí thức Tin VP bảo mật Mạng Máy bộ phần mềm
Để nhận với gửi thư tài khoản Gmail bởi Outlook 2010 thứ nhất phải truy vấn tới thông tin tài khoản Gmail bởi trình duyệt kế tiếp vào menu Settings .

Bạn đang xem: Cách tạo tài khoản outlook 2010


Tại tab Forwarding and POP/IMAP phải cho phép POP bằng phương pháp đánh vệt tích vào một trong nhì mục Enable POP …. phụ thuộc vào các lựa chọn .

Sau đó bấm nút Save Changes

Bây giờ bạn mở Outlook 2010 .

Nếu không chạy Outlook 2010 lần như thế nào thì khi bắt đầu chạy thì cửa số thiết lập ban đầu mở ra bạn bấm Next để bắt đầu thiết lập với thêm tài khoản email .

Chọn Yes để thêm tài khoản e-mail vào Outlook .

Xem thêm: Nghệ Sĩ Hoàng Anh Tú - Vì Sao 2 Con Gái Thanh Thanh Hiền Chọn Ở Với Bố

Hoặc nếu bạn đã có tài khoản nào không giống sẵn trong Outlook 2010 và muốn thêm thông tin tài khoản Gmail , bấm thực đơn File và chọn Add Account trong mục Account Information .

Outlook 2010 thường tự động tìm và cấu hình tài khoản của doanh nghiệp khi chúng ta đưa đúng add Email không thiếu thốn và Password , sau đó bấm Next nhằm Outlook tự động hóa thiết lập

Outlook đã quét nhằm tìm kiếm những thiết lập cấu hình cho tài khoản Gmail của chúng ta .

Nếu Outlook search đúng bạn sẽ thấy màn hình thông báo thành công xuất sắc

Đôi lúc Outlook search bị sai lúc ấy bạn phải khai báo thủ công bằng tay theo từng bước , quay trở lại màn hình cấu hình thiết lập tài khoản , lựa chọn Manually configure vps settings or additional hệ thống types và bấm Next .

Chọn Internet e-mail và bấm Next

Vào thương hiệu Username , add Email , vào phần Server information các bạn vào theo câu chữ sau

trương mục Type: POP3 Incoming mail server: pop.gmail.com Outgoing mail server: smtp.gmail.com

Sau lúc vào tài liệu , bấm nút More Settings .

Chọn tab Outgoing Server , ghi lại tích vào mục My outgoing vps (SMTP) requires authentication cùng Use same settings as my incoming mail server

Tiếp theo các bạn chọn tab Advanced cùng vào các thông tin sau

Incoming server (POP3): 995 Outgoing server (SMTP): 587 Đánh dấu tích vào mục : This server requires an encrypted connection (SSL) Đánh dấu vết vào mục : Use the following type of encrypted connection khổng lồ TLS

Bấm OK , sau đó bấm Next nhằm kết thúc thiết lập cấu hình tài khoản . Outlook vẫn kiểm tra thiết lập tài khoản của doanh nghiệp để bảo vệ mọi việc là đúng .