Gặp Nhau Cuối Năm 2010

Em thấy đã buôn bán đĩa của táo bị cắn quân rồi chưng nào có thì giới thiệu nhé chứ chờ cho 30 tết bắt đầu xem thì tương đối muộn với tất cả tối đó buộc phải đi đón giao vượt ở đi ngoài đường chứ đúng không mọi fan <:(>
*

Có táo khuyết Quân 2010 - chạm chán nhau cuối năm - VTV rồi chúng ta nhé /16/lup1265942699.jpg/16/jcy1265942698.jpgTáo Quân 2010 - chạm mặt nhau thời điểm cuối năm - VTV | Megaupload | Rapidshare | HotFile /16/nmd1265941847.gif http://www.mediafire.com/?zvyym0znmmmhttp://www.mediafire.com/?z3wijthmo4yhttp://www.mediafire.com/?tvoymwmjxughttp://www.mediafire.com/?jjmyy2znrozhttp://www.mediafire.com/?wwmmltnnnzzhttp://www.mediafire.com/?omz2ehyj0zkhttp://www.mediafire.com/?ndwmmqyxddzhttp://www.mediafire.com/?1iznunifnjohttp://www.mediafire.com/?nmetvlkyzxjhttp://www.mediafire.com/?wxwyjykdnwthttp://www.mediafire.com/?jmjnnqtdodchttp://www.mediafire.com/?jxnbmn4y35zhttp://www.mediafire.com/?j2xm5lmkndghttp://www.mediafire.com/?0wzmjmyngguhttp://www.mediafire.com/?n3ttmg4eztthttp://www.mediafire.com/?jyo45o1bfdzhttp://www.mediafire.com/?nzdyntyzglihttp://www.mediafire.com/?1mijjo2gtmzDisc 02:http://www.mediafire.com/?0z2mwzldz2dhttp://www.mediafire.com/?2fgwjtmthv2http://www.mediafire.com/?attd3mnqdgzhttp://www.mediafire.com/?dtmytmm2tm1http://www.mediafire.com/?eiqnj52u2yihttp://www.mediafire.com/?eznfuuz2ttyhttp://www.mediafire.com/?f2g4oow0rgjhttp://www.mediafire.com/?hyiwtm1xxyohttp://www.mediafire.com/?jkevhazvhrthttp://www.mediafire.com/?jl4nmnwnjnihttp://www.mediafire.com/?ltwjmg01ygwhttp://www.mediafire.com/?m2j0jgkgokmhttp://www.mediafire.com/?nmyftaoiz2mhttp://www.mediafire.com/?nwyh2wwm55uhttp://www.mediafire.com/?nzmqoqwq4zhhttp://www.mediafire.com/?ojfdddjdydzhttp://www.mediafire.com/?udhw5zcgzzohttp://www.mediafire.com/?yf1ydunrgmrhttp://www.mediafire.com/?zgzwznm5nuf/16/zbd1265941847.pnghttp://rapidshare.com/files/349042393/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__ehttp://rapidshare.com/files/349042415/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__hhttp://rapidshare.com/files/349042459/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__ahttp://rapidshare.com/files/349042464/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__dhttp://rapidshare.com/files/349042530/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__chttp://rapidshare.com/files/349042568/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__ghttp://rapidshare.com/files/349042661/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__fhttp://rapidshare.com/files/349042657/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__bhttp://rapidshare.com/files/349046707/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__jhttp://rapidshare.com/files/349046783/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__lhttp://rapidshare.com/files/349046820/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__ihttp://rapidshare.com/files/349046823/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__nhttp://rapidshare.com/files/349046930/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__khttp://rapidshare.com/files/349046932/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__ohttp://rapidshare.com/files/349046960/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__phttp://rapidshare.com/files/349047015/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__mhttp://rapidshare.com/files/349050619/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__rhttp://rapidshare.com/files/349051261/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__qDisc02:http://rapidshare.com/files/349074271/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__ahttp://rapidshare.com/files/349074300/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__bhttp://rapidshare.com/files/349074620/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__chttp://rapidshare.com/files/349074586/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__dhttp://rapidshare.com/files/349074363/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__ehttp://rapidshare.com/files/349074324/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__fhttp://rapidshare.com/files/349074508/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__ghttp://rapidshare.com/files/349074325/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__hhttp://rapidshare.com/files/349079194/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__ihttp://rapidshare.com/files/349079154/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__jhttp://rapidshare.com/files/349079261/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__khttp://rapidshare.com/files/349079364/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__lhttp://rapidshare.com/files/349079260/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__mhttp://rapidshare.com/files/349079527/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__nhttp://rapidshare.com/files/349079681/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__ohttp://rapidshare.com/files/349079526/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__phttp://rapidshare.com/files/349084351/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__qhttp://rapidshare.com/files/349084146/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__rhttp://rapidshare.com/files/349084272/vOz_GapNhauCuoiNam20 /16/lzy1265941847.png http://hotfile.com/dl/28091987/f0d2ef1/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__a.htmlhttp://hotfile.com/dl/28091992/bb29864/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__b.htmlhttp://hotfile.com/dl/28091994/4f84203/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__c.htmlhttp://hotfile.com/dl/28091990/cea743f/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__d.htmlhttp://hotfile.com/dl/28091988/bbc7a95/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__e.htmlhttp://hotfile.com/dl/28091989/a44040b/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__f.htmlhttp://hotfile.com/dl/28091993/3987542/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__g.htmlhttp://hotfile.com/dl/28091991/2f8fb7a/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__h.htmlhttp://hotfile.com/dl/28092139/ecdc4c2/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__i.htmlhttp://hotfile.com/dl/28092140/8fc4b86/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__j.htmlhttp://hotfile.com/dl/28092158/d782fa9/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__k.htmlhttp://hotfile.com/dl/28092174/4e31c06/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__l.htmlhttp://hotfile.com/dl/28092178/da72e96/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__m.htmlhttp://hotfile.com/dl/28092184/f8105e4/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__n.htmlhttp://hotfile.com/dl/28092186/4aad216/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__o.htmlhttp://hotfile.com/dl/28092200/0a3e039/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__p.htmlhttp://hotfile.com/dl/28092426/f0211a2/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__q.htmlhttp://hotfile.com/dl/28092431/5ac152d/vOz_GapNhauCuoiNam2010.iso.__r.htmlDisc 02http://hotfile.com/dl/28100072/101046d/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__a.htmlhttp://hotfile.com/dl/28100066/031b357/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__b.htmlhttp://hotfile.com/dl/28100073/5f997e5/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__c.htmlhttp://hotfile.com/dl/28100069/a090ae7/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__d.htmlhttp://hotfile.com/dl/28100067/55c52f4/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__e.htmlhttp://hotfile.com/dl/28100065/db6b646/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__f.htmlhttp://hotfile.com/dl/28100068/382d72e/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__g.htmlhttp://hotfile.com/dl/28100071/cba774c/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__h.htmlhttp://hotfile.com/dl/28100236/30bb372/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__i.htmlhttp://hotfile.com/dl/28100256/2e968e5/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__j.htmlhttp://hotfile.com/dl/28100258/87dcee5/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__k.htmlhttp://hotfile.com/dl/28100259/773482b/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__l.htmlhttp://hotfile.com/dl/28100265/218dd07/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__m.htmlhttp://hotfile.com/dl/28100267/e330aa3/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__n.htmlhttp://hotfile.com/dl/28100273/7257d91/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__o.htmlhttp://hotfile.com/dl/28100274/c9defac/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__p.htmlhttp://hotfile.com/dl/28100416/6847452/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__q.htmlhttp://hotfile.com/dl/28100437/90c15fd/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__r.htmlhttp://hotfile.com/dl/28100438/67727b8/vOz_GapNhauCuoiNam2010_disc02.iso.__s.html/16/fxm1265941915.jpg http://www.megaupload.com/?d=1N6SFXANhttp://www.megaupload.com/?d=HXGS1GWOhttp://www.megaupload.com/?d=QMTJ2CCNhttp://www.megaupload.com/?d=GVK00252http://www.megaupload.com/?d=76GVOEN1http://www.megaupload.com/?d=XAGITX6Ehttp://www.megaupload.com/?d=EFX4X6S8http://www.megaupload.com/?d=QTEV07XPhttp://www.megaupload.com/?d=2G9IO47Khttp://www.megaupload.com/?d=1MGTHKJAhttp://www.megaupload.com/?d=BLSAM18Dhttp://www.megaupload.com/?d=3J5F4ZVKhttp://www.megaupload.com/?d=79WN7AQLhttp://www.megaupload.com/?d=KR754DMPhttp://www.megaupload.com/?d=XEMU7ME1http://www.megaupload.com/?d=HL66505Chttp://www.megaupload.com/?d=2S7A5Q90http://www.megaupload.com/?d=IHM5OXNEDisc 02:http://www.megaupload.com/?d=08B5OF04http://www.megaupload.com/?d=0PKBXKOGhttp://www.megaupload.com/?d=4ZK3XCUGhttp://www.megaupload.com/?d=7TY1ACPRhttp://www.megaupload.com/?d=83WGPRVIhttp://www.megaupload.com/?d=AQ87Z0ZXhttp://www.megaupload.com/?d=H8I4NNP5http://www.megaupload.com/?d=H8MV7N9Thttp://www.megaupload.com/?d=IQN657VXhttp://www.megaupload.com/?d=MCXUSC81http://www.megaupload.com/?d=PYZM04AVhttp://www.megaupload.com/?d=QWNMBC5Dhttp://www.megaupload.com/?d=R135CUILhttp://www.megaupload.com/?d=TBY8J01Whttp://www.megaupload.com/?d=UOM1MG9Xhttp://www.megaupload.com/?d=V2C5BYX5http://www.megaupload.com/?d=V44MP25Ahttp://www.megaupload.com/?d=XPOQPGDJhttp://www.megaupload.com/?d=YT3JQ6W9 Pass: vozforums.comHoặc http://tinypaste.com/f9622 Theo VOZBăng đĩa hài apple quân 2010 sẽ reviews khán giả trước thời điểm ngày 23 mon Chạp Mình vẫn up lên vào 23 nhé các bạn vui lòng hóng <:)> Hôm rồi tất cả đi coi cũng hay tuy thế còn các cái không động mang lại lắm Trong hai buổi tối 30 với 31-1, chương trình ghi hình hãng apple quân 2010 đã có ê kíp của hãng sản xuất phim truyền hình vn (VFC) và những nghệ sĩ hài nổi tiếng mấy trong năm này “chuyên” góp mặt trong chương trình hãng apple quân thực hiện tại Cung văn hóa truyền thống hữu nghị Hà Nội./14/ouw1265009150.jpgQua lăng kính hài hước, nhiều vấn đề xã hội nổi cộm năm qua đã được các Táo nêu ra trên sảnh khấu như: giao thông (Chí Trung đóng)-đề cập đến sự việc bịt hàng rào ở các ngã tư, đào đường, dựng lô cốt...; Táo giáo dục đào tạo (Tự Long) lại mang lại những câu chuyện "dở khóc dở cười" xung quanh vấn đề chạy trường; huấn luyện sinh viên nhưng lại không đon đả khi ra trường chúng ta về đâu, có tác dụng gì; Chuyện tiền kim cương lên xuống thất thường, ngân sách chi tiêu leo thang… xây nhà ở siêu mỏng, tranh chấp mắc dây bên trên cột điện...

Bạn đang xem: Gặp nhau cuối năm 2010

Cũng rất được mổ bửa qua lăng kính vui nhộn của Táo ngân hàng (Quang Thắng) và táo bị cắn Quy hoạch (Thành Trung đóng). Điểm bắt đầu của táo bị cắn dở quân 2010 là lần thứ nhất có một mái ấm gia đình Táo với ba thế hệ làm táo bị cắn - táo bà (Vân Dung thủ vai), táo khuyết bố (Đức Hải) và táo con (Đức Khuê) lên chầu, đã đặt ra những chuyện "chướng tai tua mắt" như nạn buôn ngấn mỡ thối, hạt dưa bao gồm chất gây ung thư cùng hiện tượng kỳ lạ lừa lọc để nhiều thanh nữ mang thai giả… các làn điệu tuồng, chèo, cải lương, hát xẩm, ca Huế, chầu văn...

Xem thêm: Tin Tức 24H Nóng, Mới Nhất Trong Ngày Hôm Nay, Tin Nóng Trong Ngày

Cũng khá được thể hiện nhộn nhịp qua những màn chầu của những Táo. Theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải-Giám đốc VFC, để thỏa mãn nhu cầu nhu ước của khán giả trong nước và bà nhỏ Kiều bào, VFC đã kéo dài chương trình táo khuyết quân 2010 và thực hiện ghi hình vào hai đêm diễn (thay bởi vì một tối diễn như gần như năm), băng đĩa hài táo apple quân 2010 sẽ trình làng khán giả trong và ko kể nước trước ngày 6-2 (tức 23 mon Chạp).