Hàm and trong excel là gì

Excel đến idpkvpro.site 365 Excel mang đến idpkvpro.site 365 dành cho máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Sử dụng hàm AND, một trong những hàm lô-gic, để xác định xem liệu tất cả các điều kiện trong một kiểm tra có là TRUE tuyệt không.

Bạn đang xem: Hàm and trong excel là gì

Ví dụ

*


Hàm AND trả về TRUE nếu tất cả các tham đối của hàm là TRUE, trả về FALSE ví như một hoặc nhiều tham đối là FALSE.

Một một trong những cách cần sử dụng thường chạm mặt của hàm AND là để không ngừng mở rộng tính bổ ích của những hàm triển khai các kiểm định lô-gic. Ví dụ, hàm IF triển khai kiểm nghiệm lô-gic rồi trả về một giá trị nếu chu chỉnh là TRUE cùng một quý giá khác nếu kiểm nghiệm là FALSE. Bằng phương pháp dùng hàm AND có tác dụng đối số logical_test của hàm IF, bạn cũng có thể kiểm nghiệm các điều kiện khác nhau thay bởi chỉ một điều kiện.

Cú pháp

AND(biểu_thức_logic1; ; ...)

Cú pháp của hàm AND có những tham đối sau đây:

Tham đối

Mô tả

Biểu_thức_logic1

Bắt buộc. Điều kiện đầu tiên mà bạn có nhu cầu kiểm nghiệm và hoàn toàn có thể đánh giá chỉ là TRUE hoặc FALSE.

Biểu_thức_logic2, ...

Tùy chọn. Những đk khác mà bạn có nhu cầu kiểm nghiệm, có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE, buổi tối đa 255 điều kiện.

Chú ý

Các đối số đề xuất định trị về những giá trị logic, chẳng hạn như TRUE hoặc FALSE, hoặc các đối số yêu cầu là những mảng hoặc tham chiếu bao gồm chứa các giá trị lô-gic.

Xem thêm: Cách Tải Ch Play Về Máy Tính, Tải Ch Play Về Điện Thoại Miễn Phí

Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc các ô trống, các giá trị này được bỏ qua.

Nếu dải ô được hướng đẫn không cất giá trị lô-gic nào, hàm AND vẫn trả về giá chỉ #VALUE! .


Ví dụ

Dưới đấy là một số lấy ví dụ thường gặp mặt về cách sử dụng AND trơ khấc và thực hiện kết phù hợp với hàm IF.

*

Công thức

Mô tả

=AND(A2>1;A21;A3

Tính toán tiền thưởng

Đây là 1 trong kịch bạn dạng khá thịnh hành khi bọn họ cần thống kê giám sát xem nhân viên bán sản phẩm có đủ điều kiện được thưởng giỏi không bằng cách sử dụng hàm IFAND.

*
=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0)" loading="lazy">

=IF(AND(B14>=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0) – NẾU Tổng Doanh số lớn hơn hoặc bằng (>=) Doanh số mục tiêu Số người sử dụng lớn hơn hoặc bằng (>=) Số khách hàng mục tiêu thì nhân Tổng doanh số với % Thưởng, nếu không thì trả về 0.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.

Chủ đề liên quan

Video: Hàm IF nâng cấp mày mò cách sử dụng các hàm lồng trong phương pháp Hàm IF Hàm OR Hàm NOT Tổng quan tiền về các công thức trong Excel phương pháp tránh cách làm bị hư Phát hiện nay lỗi trong công thức Phím tắt vào Excel Hàm lô-gic (tham khảo) Excel hàm (theo lắp thêm tự bảng chữ cái) Excel hàm (theo thể loại)