Hàm Tính Thời Gian Làm Việc Trong Excel

Đôi khi, trong thừa trình thao tác với tài liệu ngày tháng làm việc trong Excel, chúng ta cần tính khoảng thời hạn giữa nhì thời điểm. Bài viết này Học Excel Online sẽ share cho chúng ta về việc áp dụng hàm DATEDIF kết phù hợp với 1 số kí thuật khác để đạt được hiệu quả này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của bọn họ đã chứa phần nhiều các tin tức về bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Hàm tính thời gian làm việc trong excel


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

Start_date: Là ngày tháng đầu tiên hoặc ngày bước đầu của một khoảng thời hạn đã cho.End_date: Là ngày sau cuối hoặc ngày dứt khoảng thời gian.Unit: Là giá bán trị tin tức muốn trả về.

Dưới đó là những ví dụ ví dụ để chúng ta hiểu rộng về hàm Dateif nhé!

Tính số giờ thân hai thời gian trong Excel bằng hàm datedif

Để tính số giờ thân hai thời điểm trên chúng ta sử dụng phương pháp sau:

=INT((B2-A2)*24)


*

và thừa nhận được tác dụng là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Tính số phút hai thời gian trong Excel với hàm datedif

Để tính số phút giữa hai thời khắc trên bọn họ sử dụng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và thừa nhận được tác dụng là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính số giờ giây giữa hai thời gian trong Excel

Để tính số giây thân hai thời điểm trên bọn họ sử dụng bí quyết sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và nhấn được tác dụng là 154760085

Tính số năm giữa hai thời khắc trong Excel

Để tính số năm giữa hai thời điểm trên bọn họ sử dụng công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và nhận được công dụng là 4

Tính số tháng thân hai thời điểm trong Excel

Để tính số tháng giữa hai thời gian trên bọn họ sử dụng công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và dìm được công dụng là 58

Tính số ngày giữa hai thời điểm trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số ngày thân hai thời gian trên họ sử dụng hàm datedif với bí quyết sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và dấn được công dụng là 1791

Trước khi chia sẻ một công thức tổng quát cho đông đảo trường hợp chúng ta cũng có thể nghĩ đến, xin hãy chia sẻ bài viết này, sự share là mối cung cấp khích lệ lớn số 1 để trang web thường xuyên những bài viết thế này

Tính thời hạn tổng hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời điểm hàm datedif

Chúng ta dùng công thức hàm datedif để thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và nhận được hiệu quả như muốn muốn:

4 năm, 10 mon ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT nhằm định dạng thời gian


Để sử dụng hàm TEXT, họ hãy làm cho quen với một số quy ước định dạng của hàm này.

Xem thêm: Lk Xếp Vào Qúa Khứ Nhạc Chọn Lọc Bảo Thy Hay Nhất, Liên Khúc Audition


Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, )
Tham số thứ nhất cụ thể rồi, họ muốn định hình gì thì chúng ta sẽ bỏ vô đó. Tham số thứ hai là bọn họ muốn định dạng như thế nào, trong bài này, họ muốn format thời gian. Vậy nên họ sẽ tham khảo 1 số ví dụ như sau đây:
Tính số giờ thân 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h")Tính giờ với phút thân 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm")Tính giờ, phút cùng giây thân 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để các bạn hiểu rộng về hàm Dateif, mình đã cung cấp cho mình thêm một ví dụ nữa nhé!

Tính số ngày từ thời điểm ngày bắt đầu tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày thân 2 thời điểm: từ thời điểm ngày bắt đầu tới ngày kết thúc, chúng ta có 2 cách làm như sau:

*

Cách 1: sử dụng phép trừ trực tiếp thân 2 mốc ngày: Ngày kết thúc – Ngày bắt đầu

Kết quả hệt như tại ô C2 trong hình trên.

Cách 2: áp dụng hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")

Ký hiệu “d” đại diện cho ngày (Day)

Ta thấy công dụng của cả hai cách tính đều bằng nhau.

Tính số tuần thân hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF không có đơn vị tính là Tuần, tuy thế dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn luôn có 7 ngày, do đó ta rất có thể làm như sau:

Lấy kết quả hàm DATEDIF theo ngày phân chia cho số 7

*

Công thức tại ô D2 cho họ kết quả tính theo số tuần thân hai ngày: từ thời điểm ngày bắt đầu tới Ngày kết thúc:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), bọn họ sẽ sử dụng hàm vứt bỏ phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng giữa hai ngày

Để tính số tháng, họ sử dụng thông số “m” trong hàm DATEDIF như sau:

*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Số tháng được tính vào hàm DATEDIF trên hiệ tượng tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa nhì ngày

Để tính số tháng, bọn họ sử dụng thông số “y” vào hàm DATEDIF như sau:

*

Tại ô F2 dùng phương pháp xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Số năm được tính vào hàm DATEDIF được tính trên nguyên tắc đủ ngày.

Tính số tháng lẻ ngoài những năm tròn

Để tính số tháng lẻ xung quanh số năm, ta rất có thể tính theo 2 cách:

Cách 1: Tính số mon – (Số năm * 12)

Cách 2: áp dụng hàm DATEDIF với tham số là “ym”

*

Trong ô E2, bí quyết Datedif áp dụng là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Kết quả: 16 tháng = 1 năm + 4 mon lẻ

Hi vọng với cách làm này, các bạn có thể vận dụng linh động cho quá trình của mình.

Để hoàn toàn có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm rõ được các hàm nhưng mà còn buộc phải sử dụng xuất sắc cả những công cụ của Excel. đầy đủ hàm nâng cao giúp áp dụng xuất sắc vào các bước như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những quy định thường áp dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…