Kiểm tra máy tính chạy chậm

Đối với máy vi tính cài hệ quản lý điều hành Windows, sau một thời hạn sử dụng sẽ sở hữu được hiện tượng máy tính ì ạch, khởi động lờ đờ dẫn đến ức chế khi áp dụng